Žárové zinkování

Žárové zinkování je moderní a v současnosti také nejpoužívanější způsob protikorozní úpravy povlakováním materiálu.

DESET DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ ŽÁROVĚ ZINKOVAT

 • Pořizovací náklady

  Cena žárového zinkování, především u tvarově jednoduchých dílů s malým povrchem, je nižší než u většiny alternativních povlaků. Mimo to se žárové zinkování stává ve srovnání s nátěry neustále levnější. Příčina je prostá: alternativy – především nátěry, jsou ve srovnání s žárovým zinkováním, jehož technologie je vysoce mechanizovaná, velmi náročné na manuální práci.

 • Udržovací náklady

  Nízké pořizovací náklady a dlouhá životnost dělají z žárového zinkování nejvšestrannější a nejekonomičtější způsob dlouhodobé ochrany oceli. Pro žárové zinkování hovoří to, že údržbu pozinkovaných součástí stačí provádět ve velmi dlouhých intervalech, což je výhodné u objektů v obtížně dostupných místech, v těžkém terénu, v komplexech budov a nebo jedná-li se o objekty, jejichž údržba je spojena s rizikem, např. stožáry elektrického vedení.

 • Životnost

  Dobře zdokumentovaná léta zkušeností s žárovým zinkováním ukázala jeho výhody. Samozřejmostí je životnost nejméně 20 až 40 let v agresivní přímořské a průmyslové atmosféře a 50 až 100 let v méně agresivních atmosférách.

 • Způsoby ochrany

  Povlaky žárového zinku chrání ocel třemi způsoby. Korozní rychlost povlaku zinku je ve srovnání s ocelí velmi pomalá a rovnoměrná, proto lze velice dobře odhadnout jeho životnost v dané atmosféře. Povlaky poskytují především katodickou ochranu. I místa povrchu poškozená vrtáním, řezáním, poškrábáním jsou díky korozním produktům zinku nadále chráněna proti korozi.

 • Rychlost aplikace

  Doba zhotovení povlaku chránícího proti korozi, včetně předúpravy povrchu, může být kratší než den.

 • Snadnost přejímky

  Podstata procesu žárového zinkování je taková, že pokud se povlak jeví jako pravidelný a bezvadný, tak takový je. Tloušťka (eventuálně hmotnost na jednotku plochy) je specifikována EN ISO 1461 a snadno se pro daný typ výrobku a materiál předem odhadne i následně stanoví. Je ji možno snadno kontrolovat magnetickými nebo jinými, jednoduchými nedestruktivními metodami.

 • Spolehlivost

  Žárové zinkování je proces relativně jednoduchý, přímo a přesně kontrolovatelný. Povlak žárového zinku je jedním z povlaků, které jsou detailně definovány normami (např. EN ISO 1461, NS 1978, SFS 2765 nebo SS 3583).

 • Rychlejší konstrukce

  Žárově zinkovaná ocel je připravena pro použití. Nejsou potřebné žádné další úpravy a přípravy povrchu (nátěry, retušování). Jakmile je konstrukce pozinkovaná, může okamžitě začít její montáž a tím dojde k urychlení výstavby.

 • Pevnost povlaku

  Žárové zinkování je jedinečné v tom, že jeho výsledkem je povlak, spojený se základním kovem (ocelí) metalurgickou vazbou. Toto nelze docílit žádným jiným způsobem přípravy povlaků. Povlak žárového zinku má zdaleka nejvyšší odolnost proti mechanickému poškození během manipulace, skladování, dopravy a používání. To dělá z povlaku žárového zinku ideální řešení pro případ, kdy je povrch namáhán otěrem.

 • Kompletní pokrytí

  Povlak žárového zinku vzniká při ponoření všech částí do lázně roztaveného zinku (cca450°C), a proto je povrch zcela pokryt povlakem. Povlakem jsou tak pokryty i vnitřní povrchy, nepříjemné rohy a těžko přístupné vnitřní prostory, které by nebylo možné pokrýt povlakem jiným způsobem.

Technologické náležitosti žárového zinkování

 • Můžete zinkovat všechny nízkouhlíkové ocele, některé nízkolegované ocele, litinu a ocelové odlitky.

 • Můžete zinkovat velké množství výrobků rozdílných tvarů, velikostí a hmotnosti. Pokud máte neobvyklý výrobek, je lepší to s naší zinkovnou konzultovat.

 • Dodržujte konstrukční návody týkající se odvzdušňovacích a výtokových otvorů u dutých dílů.

 • Zajistěte dostatečnou vůli odpovídající čtyřnásobku tloušťky povlaku na spojovacích dílech se závitem.

 • V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícování.

 • Nepokoušejte se žárově zinkovat spoje z nízkotavitelných pájek. Dojde k jejich destrukci.

 • Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Žárové zinkování na těchto místech neproběhne.

 • Tryskáním odstraňte formovací písek z odlitků. Žárové zinkování v místech kde je písek, neproběhne.

 • Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění.

 • Nezapomeňte že zinkovna musí být schopná zvedat a otáčet vaším výrobkem. Ujistěte se, že jsou zajištěny zvedací/závěsné body, které je možné použít.

 • Nevyžadujte na zinkovně, aby zinkovala výrobky, které jsou velmi pevné v jedné ose a ve druhé ne. Téměř vždy dojde k jejich deformaci.

 • Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat.

 • Je-li nutné žárově pozinkovanou ocel řezat nebo svařovat, zabraňte vdechování vytvářejících se zinkových par.

Doplňující informace

Základní cenová kalkulace

Poptávka práce / informace / rychlý kontakt